cfa-Chartered-Financial-Analyst

Certyfikat CFA – czyli kurs na karierę w międzynarodowych finansach

Dynamiczny rozwój sektora finansowego i inwestycyjnego w Polsce, powoduje coraz większe zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów. Prestiżowe instytucje i najbardziej rozwinięte organizacje stawiają wysokie wymagania swojej kadrze. Najlepszą gwarancją i poświadczeniem umiejętności kandydatów jest posiadanie certyfikatu CFA () wydawanego przez amerykański instytut. Wysiłek potrzebny do zdobycia certyfikatu jest niemały, ale osiągnięte kwalifikacje nie pozostawiają wątpliwości co do rzeczywistych kompetencji, wiedzy a także wysokich standardów etycznych, Jest o co walczyć, ale jak się za to zabrać?

Prestiż, kariera, wiedza – co trzeba wiedzieć o CFA

Certyfikat CFA jest rozpoznawany w środowisku finansowym na całym świecie. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także w Polsce pozostając celem edukacyjnym wielu, analityków, doradców inwestycyjnych a nawet studentów kierunków bankowych, finansowych i ekonomicznych. CFA jest uznawany za międzynarodowy symbol wysoko wykwalifikowanych finansistów, których kompetencje nie wymagają dodatkowych testów i dyplomów. Wiele organizacji traktuje CFA jak licencję finansową, która jest przepustką do kariery w finansach u najlepszych światowych graczy.

Podobnie jak studia MBA cieszą się niesłabnącą popularnością wśród menedżerów, tak coraz więcej osób stawia sobie za cel zdobycie certyfikatu CFA. Niektórzy sądzą, że CFA jest nawet czymś więcej niż licencja maklerska, również traktowana bardzo prestiżowo i bardzo ceniona w branży.

Jak przebiega zdobywanie certyfikatu?

Certfikacja CFA składa się z 3 etapów i każdy z nich kończy się egzaminem, który można zdawać raz w roku (poziom II i III), lub dwa razy w roku (poziom I) w jedynym w Polsce ośrodku, który przeprowadza egzaminy i mieści się w Warszawie. Zaliczenie wszystkich poziomów i zdanie egzaminu kończy się uzyskaniem certyfikatu porównywalnego nawet do licencji maklera giełdowego.

Istotną zaletą podziału zdobywania certyfikatu na 3 poziomach jest to, że program stopniowo wprowadza w zawód analityka od zagadnień najprostszych po coraz trudniejsze. Wpływa to na lepsze przyswajanie wiedzy i możliwość jej wykorzystywania w pracy już w czasie korzystania z kursu. Tak więc zarówno osoba, która jeszcze nie ma dostatecznego doświadczenia zawodowego lub w ogóle jeszcze nie pracuje, może przyswoić cenną wiedzę, jak i osoby już pracujące mogą się czegoś nauczyć, usystematyzować informacje i potwierdzić swoje umiejętności zawodowe.

Jak się przygotować do egzaminu CFA?

Zaliczenie 3 egzaminów dzieli potencjalnych kandydatów od otrzymania tego prestiżowego dokumentu. Egzamin podsumowujący pierwszy poziom kursu odbywa się dwa razy do roku w czerwcu i w grudniu, a do egzaminu na poziomie drugim i trzecim można przystąpić tylko raz w roku -w czerwcu. Zdobycie certyfikatu zajmuje więc co najmniej 2 lub 3 lata. Egzaminy CFA przeprowadzane są w języku angielskim. Dodatkowym warunkiem formalnym dopuszczającym do egzaminu jest posiadanie wykształcenia wyższego na poziomie co najmniej licencjata. Należy pamiętać, że aby uzyskać kwalifikacje CFA, poza zdaniem egzaminów należy mieć minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w branży finansowej czy inwestycyjnej. Takie wymagania są dla pracodawcy gwarancją wiedzy i kompetencji kandydatów do pracy.

Przygotowanie do egzaminu można realizować samodzielnie, jednak biorąc pod uwagę stopień ich trudności i wysoce specjalistyczną wiedzę, którą kandydat musi opanować, w większości przypadków konieczne jest wsparcie ze strony wyspecjalizowanych firm szkoleniowych. CFA jest mocno wymagającym programem i aby osiągnąć zadowalające wyniki i stanąć do egzaminu z przekonaniem, że jest się dobrze przygotowanym, trzeba wykazać się największym zaangażowaniem i pracowitością. Egzaminy są bardzo rygorystyczne i sprawdzają nie tylko zrozumienie programu nauczania, ale również umiejętność tworzenia kompleksowych zasad inwestycyjnych oraz profesjonalnego wykorzystywania instrumentów finansowych. Dodatkowym, wyróżniającym CFA modułem wiedzy jest materiał dotyczący dylematów etycznych obecnych we wszystkich sferach działalności zawodowej. Osoby ubiegające się o certyfikat CFA zobowiązane są do przestrzegania najsurowszego obowiązującego specjalistów ds. inwestycji Kodeksu Etycznego i Standardów Profesjonalnego Postępowania (Code Of Ethics And Standards Of Professional Conduct).

Jak przebiega profesjonalny kurs CFA?

Przykładowo, spotkania w ramach kursu CFA w EY Academy of Business (http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/cfa,52/) mają charakter całodniowych szkoleń stacjonarnych. Postępy i efekty monitorowane są za pomocą testów sprawdzających, a uczestnicy kursu mają możliwość e-mailowego kontaktu z wykładowcą. Uczestnicy szkolenia CFA nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy inwestycyjnej, czy zarządzania funduszami, ale również nabywają cenne umiejętności w dziedzinie amerykańskich (US GAAP) oraz międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF).

Szkolenie w EY Academy of Business przygotowuje do przystąpienia do egzaminu na poziomie 1 (Level 1) i składa się z następujących modułów:

Moduł – Financial Statement Analysis

Moduł – Economics, Quantitative methods

Moduł – Fixed income, Equity investments, Ethics

Moduł – Corporate finance, Portfolio management, Derivatives, Alternative investments

Revision

Uczestnicy kursu EY Academy of Business mogą za darmo przystąpić do egzaminu próbnego CFA Schweser Live Mock Exam.

Każdy moduł realizowany jest podczas weekendowych spotkań.

Ogromne znaczenie dla uczestników kursów ma kadra szkoleniowa. Szkolenia przygotowują i prowadzą wyspecjalizowani trenerzy,. Ich doświadczenie zawodowe, trenerskie i z zakresu wymagań Instytutu CFA pomagają usystematyzować obszerny materiał merytoryczny. Ponadto trener potrafi ukierunkować słuchaczy na to w jaki sposób się uczyć i na co szczególnie zwrócić uwagę, aby zwiększyć efektywność i maksymalnie wykorzystać czas szkolenia oraz samodzielnej nauki pomiędzy spotkaniami. Spotkania motywują do systematyczności i zwiększają zaangażowanie uczestników. Duże znaczenie ma również praktyczny wymiar szkoleń, bowiem oprócz bloków tematycznych szkoleniowcy proponują rozwiązywanie zadań i case’ów na wzór oryginalnych zadań z egzaminu. Takie ćwiczenia można również przeprowadzać podczas samodzielnej nauki, jednak wykonywanie ich pod okiem ekspertów przyniesie zapewne lepsze efekty. Podczas szkolenia każda wątpliwość czy pytanie może zostać od razu rozstrzygnięte i przedyskutowane w obecności profesjonalistów. Egzamin CFA, który ma być zwieńczeniem szkolenia przeprowadzany jest w języku angielskim. Należy o tym pamiętać od pierwszych dni przygotowania do egzaminu. Podczas profesjonalnego kursu CFA, specjalistyczne słownictwo w języku angielskim jest stale stosowane i utrwalane przez szkoleniowców, co ułatwia cały proces przyswajania wiedzy i podejście do egzaminu. Zobacz video o CFA: https://youtu.be/lOoT3encXCQ.

Jednym z największych plusów programu CFA jest ogromny nacisk na umiejętności praktyczne. Osoby, które ukończyły zarówno kurs CFA jak i mają za sobą egzamin na doradcę inwestycyjnego oceniają, że ten ostatni jest procesem o wiele łatwiejszym do zaliczenia. Ponadto zdobycie certyfikatu CFA trwa trzy lata. Poza zaangażowaniem, pracowitością i chęcią przyswojenia dużej dawki wiedzy, należy uzbroić się w cierpliwość w zabieganiu o certyfikat i zadbać o odpowiednie przygotowanie najlepiej pod okiem fachowców.

Pozytywnie zdane egzaminy już na pierwszym poziomie CFA, potrafią otworzyć nowe perspektywy zawodowe i szansę rozwoju w najlepszych instytucjach. Chartered Financial Analyst to dla wielu skrócona ścieżka i sprawdzony sposób na karierę zawodową. Szczególnie dla tych, którzy chcą specjalizować się w dziedzinie analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, zarządzania instrumentami pochodnymi, zarządzania inwestycjami finansowymi a także najwyższej etyki biznesowej.