kaizen

Co to jest kaizen?

Jest wiele technik, które mogą pomóc w doskonaleniu samego siebie. Czujesz strach przed nadchodzącą zmianą? Czujesz potrzebę, aby się ciągle doskonalić? Uważasz, że jesteś w stanie poszukiwać doskonałości? Oczywiście, nikt nie jest i nikt nie będzie doskonały, ale ulepszać samego siebie warto. Dla naszego dobrego samopoczucia i akceptacji innych ludzi.

Kaizen – filozofia zmian

Kaizen (z jap. „kai” oznacza zmianę, „zen” – dobry) jest to japońska filozofia, która wywodzi się z ich kultury oraz praktyki zarządzania. Kaizen uważana jest za metodę ciągłego doskonalenia, poszukiwania poziomu, który oznacza dla nas lub dla firmy doskonałość, jest to również metoda, która poprawia jakość produktów. Tak naprawdę filozofia kaizen to metoda, która skupia się na doskonaleniu produktów, wyrobów oraz procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie lub w naszym prywatnym życiu. Metoda kaizen polega na stopniowym doskonaleniu się, dojścia do pewnych celów małymi kroczkami. Ważnym aspektem, który jest niezbędny do dokładnego wprowadzenia filozofii kaizen w życie i zarządzanie, jest włączenie myślenia.

szybkie czytanie

Na czym polega metoda kaizen?

Kaizen oznacza cel, do którego dążymy małymi krokami. Cała koncepcja opiera się właśnie na tym, aby osiągnąć cel najmniejszymi krokami. Warto zaznaczyć, że filozofia kaizen sprawdza się w każdej dziedzinie, w życiu osobistym lub biznesie. Czy masz problem z odkładaniem wszystkiego na później? Zbliża się termin egzaminu, a ty dalej nie jesteś na niego przygotowany? Dzięki kaizen zaczniesz ulepszać i kontrolować to, co chcesz zmienić w swoim życiu. Dzięki metodzie małych kroków łatwiej będzie ci przejąć nad nimi kontrolę. Co za tym idzie, zwiększy się twoja pewność siebie i stworzysz solidne podstawy, które będą sprzyjać w „dobrej zmianie”. Najpierw zacznij zmieniać to, co najłatwiejsze, później skup się na trudniejszych zajęciach.

10 zasad Kaizen

Metodę tę należy wprowadzić w życie lub w firmie wraz z 10 zasadami podanymi poniżej:

  1. Problemy stwarzają możliwości – nowe problemy w życiu lub w firmie stwarzają nowe drogi, które doprowadzą nas do doskonałości.
  2. Pytaj 5 razy „Dlaczego?” (Metoda 5 why) – to przybliży cię do istoty problemu. Nie zadowalaj się pierwszą, lepszą odpowiedzią. Drąż temat.
  3. Bierz pomysły od wszystkich – zaangażuj rodzinę lub pracowników w rozwiązywaniu problemów. Twórz burzę mózgów.
  4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia – stosuj pragmatyzm w wdrażaniu nowych rozwiązań.
  5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy – zdaj sobie sprawę z tego, że to, co działało kiedyś, teraz wcale nie musi być dobre.
  6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne – strach przed zmianami zawsze się pojawia. Pozbądź się go.
  7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne – nie komplikuj spraw!
  8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy – niektóre rozwiązania nie muszą kosztować.
  9. Pomyłki koryguj na bieżąco – kontroluj nadchodzące zmiany.
  10. Ulepszanie nie ma końca – kaizen jest metodą długofalową, musisz systematycznie podchodzić do tej filozofii.