fundusze

Fundusze private equity w Polsce – ocena rynku w 2016 roku i perspektywy rozwoju

Polski rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny dla  funduszy private equity, więc rośnie zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo w tym zakresie. Fundusze pozytywnie oceniają warunki działania na polskim rynku i widzą bardzo duże szanse dalszego rozwoju.

Private equity to szczególny rodzaj inwestycji kapitałowych, który stanowi zewnętrzne źródło finansowania spółek niedopuszczonych do obrotu publicznego. Środki przekazywane spółkom mogą przyjmować charakter zarówno finansowania własnego, jak i hybrydowego, tj. połączenia finansowania własnego i dłużnego. Poza wkładem finansowym, w ramach private equity, spółka może otrzymać od inwestora wsparcie w zakresie zarządzania o różnorodnym charakterze np. doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne.

Inwestorem w private equity jest zwykle fundusz zarządzający majątkiem osób trzecich, który jest zainteresowany długookresowym wzrostem wartości inwestycji w celu realizacji zamierzonego zysku w momencie odsprzedaży udziałów w przyszłości. Przeciętna inwestycja typu private equity trwa około 5–7 lat. Dużą korzyścią przy wykorzystaniu private equity dla niedoświadczonej organizacji jest doradztwo otrzymywane od inwestora.

Private equity w Polsce i w regionie

Porównując Polskę z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej, jesteśmy najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem private equity. Badania wskazują, że w 2015 roku wzrost udziału Polski w całkowitej wartości inwestycji private equity w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wyniósł 53%. Jak przewidują eksperci Avallon, firmy zarządzającej funduszami private equity z ponad setką przeprowadzonych transakcji typu MBO (wykup przedsiębiorstwa przez kadrę menedżerską), rozwój naszego regiony dopiero się rozpoczyna. Inwestorzy z całego świata wykazują niesłabnące zainteresowanie rynkami środkowoeuropejskimi z kilku powodów:

  • jest tu przyjazne środowisko do prowadzenia biznesu,
  • popyt wewnętrzny mieszkańców nieustannie rośnie, co tylko wzmaga rozwój regionu i gwarantuje stabilne wzrosty,
  • społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej dążą do poziomu rozwoju społeczeństw Zachodu, co za tym idzie, będą się dynamicznie i stale bogacić.

Szacuje się, że wartość inwestycji private equity w Polsce w ubiegłym roku wynosiła 800 milionów euro, a to oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2014 (250 milionów euro). Wzrasta również liczba transakcji private equity – w 2014 roku dokonano blisko 80 transakcji, a w 2015 już ponad 100. Dominującą rolę odegrały transakcje typu venture capital i w 2015 roku odpowiadały za 61% wszystkich transakcji. Popularność venture capital wynika właśnie z początkowej fazy rozwoju private equity w Polsce, bo inwestorzy dokonują głównie średnio- i długoterminowych inwestycji w przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, co jest połączone ze wsparciem menedżerskim prowadzonym przez wyspecjalizowane podmioty.

Co dalej z  private equity

Eksperci funduszy private equity z Avallon.pl optymistycznie oceniają perspektywy rozwoju na polskim rynku, spodziewając się wzrostu liczby atrakcyjnych celów przejęć w ciągu najbliższych dwóch lat. Specjaliści ocenili też atrakcyjność sektorów inwestycyjnych na najbliższe kilka lat. W ich mniemaniu najprężniej będzie się rozwijać branża dóbr konsumpcyjnych oraz usługi dla biznesu, to wynika ze zmiany modelu środkowoeuropejskich gospodarek na bardziej zaawansowane technologicznie oraz z tego, że konsumenci będą wydawać więcej pieniędzy. Wzrosty zanotują również sektory produkcji przemysłowej, technologiczny i medialny. Na znaczeniu stracą natomiast sektor farmaceutyczny. Zdecydowana większość funduszy jest zdania, że branża energetyczna oraz budownictwo są obecnie najmniej atrakcyjnymi sektorami dla funduszy działających na polskim rynku.

Wzrastająca atrakcyjność polskiego rynku dla funduszy private equity wynika również z tego, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba dostępnych transakcji w segmencie mniejszych spółek portfelowych. Rośnie również jakość ofert inwestycyjnych, co wynika z rosnącej wiedzy firm na temat sposobu funkcjonowania private equity. Właściciele spółek coraz częściej zdają sobie sprawę z korzyści płynących ze współpracy z funduszami, więc znacznie lepiej przygotowują się do transakcji. Jest też coraz więcej spółek, które szukają partnera w celu zwiększenia obecności na rynkach zagranicznych.

Eksperci są zgodni, że Polska i inne kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej mają dość młode rynki private equity, więc wartość tego typu inwestycji jest nadal mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej, ale wzrost PKB i rozwój środkowoeuropejskich gospodarek sprawi, że i wartości inwestycji private equity będą regularnie rosły. Najdynamiczniejsze wzrosty zanotuje natomiast branża dóbr konsumpcyjnych, więc to ona będzie cieszyła się największym zainteresowaniem funduszy.

Wpis sponsorowany