motywowanie-zespolu-do-pracy

Motywowanie zespołu do pracy – sprawdź, jak to zrobić

Kierownik lub menadżer zespołu musi motywować swoich pracowników, tak, aby motywacja była motorem do ciężkiej i solidnej pracy. Wiele osób zarządzających grupą żyje w przeświadczeniu, że bardzo trudno zachęcać podwładnych do pracy. Skuteczność ich działań jest w dużej mierze zależne od sposobu motywowania, który obierze przełożony. Jak zachęcić ludzi do pracy?

Odpowiedz sobie na pytanie, co Ciebie motywuje do działania

Menagerowie potrafią sami siebie zmotywować do pracy, więc warto odpowiedzieć na pytanie: „Co mnie motywuje do pracy?”. Nie oszukujmy się, mechanizmy psychologiczne działają na przeważającą większość pracowników. My jako ludzie jesteśmy powtarzalni i popularne techniki na nas po prostu działają. Niestety, kierownicy zespołów często żyją z myślą, że trudno pracowników zmotywować. Jeśli nie potrafisz sobie odpowiedzieć na te pytanie, to zapytaj o to swoich pracowników.

Premie i wynagrodzenie

Na pewno większość członków Twojego zespołu odpowie, że motywują ich premie pieniężne i podwyżki. Nie ma, co się dziwić. Pracujemy, aby zarabiać. Wynagrodzenie jest konieczne do spełnienia podstawowych potrzeb pracownika. Musimy ustalić premie oraz wynagrodzenie adekwatne do jego doświadczenia oraz stanowiska. Jeżeli pracownik będzie czuł, że jego wynagrodzenie jest znacznie niższe, to żadne systemy motywacyjne nie będą skutecznie motywować podwładnego do pracy. Nie zaleca się motywować tylko czynnikami pozafinansowymi – motywacja finansowa i poza finansowa zawsze powinny iść w parze.

Wspieraj swój zespół

Przełożeni muszą wspierać pozytywne relacje społeczne, które zachodzą między pracownikami. Warto interesować się życiem pracownika i rozumieć sytuacje, mogące mieć wpływ na poziom jego pracy. Spotykaj się z nimi bezpośrednio, w ten sposób dasz pracownikowi wiele okazji do zobaczenia swoich przełożonych w działaniu. Sprawdzaj pracę  pracowników i prowadź szkolenia – wprowadź te działania jako rutynę do swojego i ich harmonogramu.

Odpowiednio dobierz swój zespół

Jeśli tworzysz swój nowy zespół, to zdaj sobie sprawę z tego, że trzeba poświęcić dużo czasu i wysiłku, aby zbudować wzajemne zaufanie oraz efektywne i pozytywne relacje między pracownikami. Sprawdź umiejętności swoich nowych pracowników, poproś o wypełnienie testu osobowości, obserwuj podczas wykonywania zleceń – umieść pracowników tak, aby wykonywali rzetelnie swoją pracę.

Rozbudowana ścieżka awansu i rozwoju

Każda firma powinna mieć wyznaczoną ścieżkę rozwoju i awansów. Pracownicy, którzy znają możliwości rozwoju, będą do nich dążyć.  Projektowanie takich ścieżek karier mają na celu przygotowanie pracownika do obejmowania coraz wyższych stanowisk. Co za tym idzie, podwładny ma możliwość samorealizacji oraz podejmuje się coraz większej odpowiedzialności.

Dziękuj  i chwal

Takie proste, a tak mało używane. Dziękuj swoim pracownikom za dobrze wykonane zadanie. W ten sposób pokazujesz, że doceniasz ich wysiłek oraz pracę. Ważne jest również chwalenie pracowników na forum całej firmy lub działu. Zasada jest prosta, im więcej osób wie o sukcesie pracownika, tym bardziej pracownik czuje się dowartościowany.