Śląsk edukacją stoi!

Śląskie kluski, śląski węgiel, śląska gwara… Tak wyodrębnionej krainy w Polsce nie ma. Ale nie są to jedyne cechy odróżniające Śląsk od reszty kraju. Jedną z nich jest współcześnie edukacja, a mówiąc ściślej – jej znaczna poprawa.

Przedstawiciele edukacyjnej społeczności Śląska – uczniowie oraz nauczyciele odznaczają się coraz wyższą skutecznością w działaniach. Mówią o tym statystyki. Samo województwo stanowi czołówkę jeśli chodzi o ośrodki naukowe i akademickie w kraju. W jego granicach znajduje się aż 5 placówek doskonalenia nauczycieli. Zauważa się także znaczny rozwój bibliotek pedagogicznych oraz dużą liczbę dodatkowych kursów podnoszących kwalifikacje pracowników oświaty. Ale to nie wszystko.

Kursy oraz szkolenia szybkiego czytania i zapamiętywania w Katowicach przybrały na nowoczesnej i innowacyjnej formie. Kurs szybkiego czytania – bo o nim mowa znacznie przyczynił się do podniesienia rozwoju edukacji na wszystkich szczeblach szkolnictwa. To właśnie stolica Śląska – Katowice trwale podąża szlakiem wytyczonym przez edukacyjny system zaczerpnięty z północy Europy, aby jeszcze intensywniej wyeksponować indywidualne podejście poszczególnych uczniów. A dzieje się tak właśnie za sprawą kursów szybkiego czytania. O tym, że Ślązacy czytają szybciej przekonało się już wielu nauczycieli odwiedzających tamte strony.

Ale żeby się o tym przekonać nie trzeba wyjeżdżać na południe. Młodzież akademicka podejmująca studia wyższe na innych uczelniach w Polsce odnotowuje znacznie lepsze wynika od konkurencyjnych ośrodków naukowych na terenie kraju. Jaką rolę odgrywają w tej kwestii liczne kursy szybkiego czytania? Zasadnicza. Stanowią punkt wyjściowy do dalszych punktów drogi edukacyjnej, który sprawia, iż Śląsk edukacją stoi.