szkolenia-otwarte

Szkolenia otwarte – zalety i możliwości

Uczestnicy szkoleń otwartych to nierzadko osoby, które reprezentują niezwiązane ze sobą branże zawodowe, na różnorodnych szczeblach zarządzania. Umożliwia to niepowtarzalną wymianę wiedzy oraz wzbogacenie dotychczasowych schematów działania. Dużą rolę podczas tego rodzaju szkoleń odgrywa konstruktywna krytyka oraz umiejętne przekazywanie swojego punktu widzenia pozostałym uczestnikom szkolenia. Dlaczego warto inwestować w tego rodzaju kształcenie?

Metodologia

Szkolenia otwarte charakteryzuje wysoki stopień ogólności oraz uproszczenie problematyki. Jeśli chodzi o metody pracy podczas szkoleń, są to: ćwiczenia grupowe, case studies, dyskusje, gry i symulacje biznesowe oraz indywidualne konsultacje z trenerem.

Pośród szkoleń miękkich bardzo dużą popularnością cieszą się te, które koncentrują się na umiejętnościach interpersonalnych. Osoby specjalizujące się w danej dziedzinie, znajdą dla siebie ofertę pośród tzw. szkoleń twardych (wiedzowych), które ściśle odnoszą się do konkretnych kompetencji zawodowych. Udział w tego typu szkoleniach jest zwieńczony odebraniem stosownego certyfikatu, który potwierdza zdobycie odpowiednich kwalifikacji.

Zalety uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Do niewątpliwych zalet szkoleń otwartych zalicza się możliwość wymiany zawodowych doświadczeń, szeroką różnorodność podejmowanej tematyki oraz cenę. Podczas tego rodzaju szkoleń, istotna jest integracja współpracujących ze sobą uczestników. Poziom efektywności szkolenia zależy w dużym stopniu od liczby jego uczestników – najlepiej, kiedy grupa liczy około 10 osób.

Dla kogo otwarte szkolenia?

W celu dopasowania programów szkoleń do oczekiwań klientów, za pomocą odpowiednich formularzy przygotowuje się analizy ich potrzeb. Oferta szkoleń otwartych jest skierowana do klientów indywidualnych (pracowników każdego szczebla) oraz biznesowych – spółek, fundacji, organizacji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń. Szkolenie tego rodzaju sprawdza się w sytuacji, kiedy jego tematyka jest czymś nowym oraz w porównywalnym stopniu dotyczy zróżnicowanych przedsiębiorstw, reprezentowanych przez jego uczestników.

Aby wybrać odpowiednie szkolenie dla pracowników, konieczne jest dokonanie analizy potrzeb szkoleniowych całego przedsiębiorstwa. Podnoszenie kompetencji pracowników usprawnia radzenie sobie z nowymi zawodowymi wyzwaniami. Potrzeby szkoleniowe mogą być związane z przyszłymi planami zawodowymi zatrudnionego oraz zmieniającymi się wymaganiami rynku. Firmy, które specjalizują się w tego rodzaju szkoleniach tworzą programy edukacyjne, które są dostosowane do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań osób szkolonych (pod względem wykorzystywanych metod, technik edukacyjnych oraz treści). Indywidualnie dopasowany program szkolenia przyczynia się do rozwoju pracowników w ściśle określonym kierunku.

Szkolenia otwarte WSB

Oferta szkoleń WSB jest dopasowana do potrzeb sektora małych i średnich firm, co przekłada się na realizowanie przez przedsiębiorstwa ich celów biznesowych. Wyższe Szkoły Bankowe mają w swojej ofercie szkolenia otwarte (skierowane do wszystkich) oraz zamknięte – na specjalne zamówienia firm, opracowywane według indywidualnego programu i metodologii nauczania. Ze względu na zróżnicowane zapotrzebowanie na szkolenia, ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Pośród oferty Wyższej Szkoły Bankowej można znaleźć szkolenia z takich obszarów, jak:

Administracja publiczna (np. Etyka i kultura urzędnicza);

BHP (np. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP z certyfikatem PRS Certyfikacja);

Bezpieczeństwo wewnętrzne – służby (np. Zasady bezpieczeństwa w stanie bezpośredniego zagrożenia życia);

Finanse i bankowość (np. System zarządzania banku, organizacja, działanie i nadzór);

HR/Kadry i płace (np. Opis i wartościowanie stanowisk pracy);

Informatyka (np. ABAP- Programowanie w systemie SAP),

Języki obce (np. Blended English Course – General / Business / Academic English with edX and TED Talks);

Kompetencje menedżerskie (np. Praktycznie o narzędziach rozwojowych, czyli parę słów o coachingu i mentoringu);

Logistyka i transport (np. Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (kurs ADR);

Marketing i PR (np. Social Media – co to jest? Kurs dla poczatkujących).

Prawo i podatki (np. Zmiany w ordynacji podatkowej od 01.01.2016 r.);

Psychologia (np. Manipulacje w biznesie i życiu codziennym);

Rozwój osobisty (np. Komunikacja w konflikcie);

Sprzedaż i obsługa klienta (np. Mistrzowie sprzedaży);

Szkolnictwo (np. Twórczy nauczyciel- warsztaty kreatywnego myślenia dla nauczycieli);

Techniczne (np. Dźwięk w produkcji filmowej);

Tematyka unijna (np. Europejskie prawo gospodarcze);

Turystyka (np. Metamorfozy – wizaż i stylizacja);

Zarządzanie (np. Zarządzanie procesami biznesowymi).

Zobacz listę szkoleń

Postaw na efektywność

Cechą charakterystyczną szkoleń otwartych jest wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którzy biorą w nim udział. Poza zdobywaniem nowej wiedzy oraz umiejętności, uczestnictwo w tego rodzaju szkoleniach stwarzają możliwości nawiązania kontaktów biznesowych, a także wymiany spostrzeżeń.

Od pracowników różnego szczebla wymaga się ciągłego doskonalenia zawodowych umiejętności. Kadry, które zarządzają firmami potrzebują niezbędnych narzędzi, aby podnosić kwalifikacje pracowników. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który nie posiada zbyt wysokiego budżetu, ani potrzeby przeszkolenia w tym samym czasie większej liczby zatrudnionych, zdecyduj się na szkolenie otwarte dla wybranych zatrudnionych. Dzięki temu, dany pracownik rozwinie konkretne umiejętności i poszerzy wiedzę z wymaganego zakresu. Efektywność szkoleń otwartych zależy od interaktywnej metody ich prowadzenia. Taka forma nabywania wiedzy jest trwała i praktyczna.